Serveis

En R&R advocats comptem amb professionals especialitzats en totes les àrees del Dret Civil, que podran facilitar-li l’assessorament pertinent tant en l’àmbit extrajudicial com en el judicial.

Totes les actuacions dutes a terme pels nostres professionals tindran com a finalitat la defensa dels seus interessos i drets legítims, amb l’únic límit del màxim respecte a la legislació vigent.

A continuació pot consultar cadascun dels serveis concrets oferts als nostres clients en cadascun dels diferents àmbits que conformen el Dret Civil, tals com el Dret Matrimonial, Dret de Família, Successions i Donacions, Dret de la Propietat Privada, Responsabilitat Civil o contractes.

En R&R advocats comptem amb professionals especialitzats en Dret Penal que podran assessorar-li d’una manera eficient i resolutòria en qualsevol tipus de procediment judicial pertanyent a aquesta àrea del Dret.

Cadascun dels nostres professionals exerceix eficaçment la defensa dels seus clients en els procediments judicials iniciats contra els mateixos o, si escau, l’acusació particular instada a sol·licitud dels seus clients en defensa dels seus interessos, els quals s’han vist danyats per l’actuar previ d’algun subjecte.

L’assessorament efectuat pels nostres professionals, en concret la defensa o acusació duta a terme, no finalitza fins a obtenir la fermesa de la Sentència, per la qual cosa els mateixos, si escau, realitzaran tots els recursos pertinents a fi d’obtenir la resolució convenient als interessos dels nostres clients.

A continuació pot consultar tots els procediments judicials en els quals els nostres Lletrats podran exercir tant la seva defensa com l’acusació particular.

En R&R advocats comptem amb advocats especialitzats en la defensa dels interessos dels ciutadans davant les Administracions Públiques. Aquestes actuacions es realitzen tant a nivell local, com provincial o estatal.

Les actuacions concretes dutes a terme a la present àrea del Dret són les següents:

– Reclamacions patrimonials
– Recursos administratius
– Urbanisme
– Tràfic
– Multes
– Expedients Sancionadors
– Expropiació Forçosa
– Reclamació Econòmica-Administrativa
– Jurisdicció Contenciosa-Administrativa

R&R advocats compta amb un departament especialitzat en l’àmbit de la gestió de comunitats de propietaris. Entre unes altres, les funcions a desenvolupar per R&R advocats en el present àmbit són les següents:

• Convocatòria, assistència i moderació de la Junta anual ordinària, per tractar els següents temes:
– Estat de comptes de la Comunitat de Propietaris
– Renovació de càrrecs
– Presentació Pressuposat anual de despeses.

• Convocatòria, assistència i moderació de Juntes Extraordinàries de caràcter urgent.

• Redacció de les actes aixecades en Junta, tant Ordinàries com a Extraordinàries, així com la seva transcripció en el llibre d’Actes comunitari.

• Confecció i enviament anual, a cada propietari, de l’Estat de Comptes i del pressupost anual de despeses generals per a l’any següent.

• Notificació trimestral dels impagaments existents.

• Reclamació extrajudicial d’impagaments.

• Cerca i presentació de pressupostos dels serveis requerits per la comunitat:
– Empreses de neteja
– Assegurances
– Ascensor
– Extintors
– Porter electrònic
– Antena
– Obres i manteniment

• Manteniment puntual de tots els pagaments que hagi de realitzar la Comunitat a les empreses que li prestin serveis ordinaris.

• Pagament de les despeses extraordinàries originades per la contractació d’empreses per a la realització d’obres i reparacions, sol·licitant prèviament autorització del President.

• Assessorament telefònic o presencial en la nostra oficina

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad